Profesní znevýhodnění

polstarek-k-narozeninam.jpg

Jednou z velkým nevýhod zralého věku jsou problémy se zaměstnáním. Pokud někdo přijde o zaměstnání po 45 roku života, má často velmi malou pravděpodobnost, že si výhledově najde novou práci, která by profesně odpovídala té předchozí nebo která by ji dokonce profesně převýšila. Ano je to diskriminace a tato diskriminace jen tak nezmizí a nic na tom nemění skutečnost, že existuje celá řada podpůrných programů na pomoc takto profesně znevýhodněným lidem.

 

Boj o důstojnost

Je to velmi ubíjející a tak není divu, když se lidé, kterým zbývá do penze jen krátký čas, začnou ptát kdy do důchodu a kdy začnou zvažovat předčasný důchod a to i za cenu, že budou finančně kráceni. Ale pořád je to pro ně schůdnější řešení než marně škemrat o práci a bojovat každý den o svou vlastní důstojnost.