Klinické zkoušky tisíce let

Mluvíme-li o klinických zkouškách různých léků a látek, je třeba říct, že prostředky na erekci jsou prověřeny vlastně tisíciletou každodenní praxí lidstva jako celku. V každé části světa již od doby kamenné si lidé pomáhali […]

Muži nestojí o duchovní sublimaci

Mužská sexualita může sublimovat do duchovních sfér . Muž svého času plodný a výkonný se může stát hotovým mystikem plným duchovní i mravní moudrosti. Absence sexuality přináší vzácný a hodnotný nadhled, protože muž není otrokem […]